LA OSS VEKSE SAMAN

Bømlo Bedehus

Vi vil byggja varme, inkluderande felleskap. Vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

Les om bedehusets historie her

Kva skjer på bedehuset


Årsmøte for Bømlo bedehus

Søndag 26.februar Kl.19.30

Andakt ved Anne Marie Nerheim

Årsmøtesaker

Saker må meldast inn til styret

Gi ei gåve til bedehuset

Vipps


Du kan enkelt gi ei gåve via Vipps. Søk opp Bømlo Bedehus eller Vipps-nummer 607710.

Fast givertjeneste


Fast givertjeneste gir bedehuset økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Dessuten er det praktisk, og gir fleksibilitet ved at du enkelt kan justere beløpet eller stanse utbetalingen. Ta kontakt med oss på olga.karbo@eidesvik.no om du ynskjer å bli fast giver. Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få inntil 50 000 kroner(2019) av det du gir i skattefradrag på inntekten din.

Eingongsbeløp via bank


Om du ynskjer å gi eit eingongsbeløp via bank, kan du overføre dette til kontonummer 3242.20.12841

 Dersom du sender oss navn, personnummer og signatur, kan du få inntil 50 000 kroner av det du gir i fradrag på den skattepliktige inntekten din.

Leige av Bedehuset

Ynskjer du å leige bedehuset til ditt arrangement, er du 

velkommen til det. 

Det kan dekkast til ca 100 personer oppe, og ca 30 personer 

i underetasjen.

Stort moderne storkjøkken med eige kjølerom, steamer, dampovn.


Les mer om utleigepriser og reglar for leie her