Reglar for leige av Bømlo Bedehus


All aktivitet på bedehuset må registrerast i bedehusboka.


Dette kan gjøres på tlf: 97 11 09 63, eller e-post: bomlobedehus@gmail.com

Den som leiger har sjølv ansvar for å setje på varme


Betaling:


Vanlege møter: 10% av kollekt

Basar: 20% av det som kjem inn

Leige til andre føremål td konfirmasjon og minnesamvær:

2000.- for salen oppe og 1500.- for salen nede


Betal til kontonummer: 32422012841 eller vipps 607710 Hugs å merke kven som betalerRutiner for vask etter leige:


  • Alt ein har brukt på kjøkkenet skal vaskast, steamast og setjas på plass
  • Golv skal støvsugast og moppast
  • Toalett skal vaskast
  • Alt boss skal kastast i stor bossdunk ute
  • Stolar og bord skal setjast på plass
  • Rester av mat, saft o.l må ikkje setjast i kjøleskap
  • Kjøkkenfiller og kjøkkenhandklede må takast med heim og vaskast.                                Desse må leverast attende så snart som mogeleg.
  • Ikkje slå av kjøla
  • Slå av Varmen
  • LÅS


Dersom ein treng nøkkel til bedehuset kan denne hentast hos Eidesvik AS


Du kan laste ned utskriftsvennlig versjon av dette dokumentet her


-Bedehusstyret-